Кога ќе ја тестираат издржливоста на nokia 3310

nokia