Изгледа дека жртвата била брутално насецкана на повеќе делови

zrtva