Ја не признавам ниедна друга чарапа осим бела…

carapa