Моментот кога јадеш грицки во училиште и некој ќе ти помине и ќе ти земе