Јас сум поголемата сестра, што значи јас сум главна.

sis11