Kad čekaš na red kod zubara pa čuješ jauke iz ordinacije

zubar