Kad doneseš doktoru uput zbog kojeg te je 3 puta vraćao

uput