Kad te na svadbi posluže predjelom ali ubrzo iznesu i pečenje

svadba