Kad ti i burazer ne sednete da rucate posle prvog kevinog poziva

keva