Како би било можно батеријата да трае подолго?

baterija