Како од 1000 евра најбрзо ќе направите 2000 евра?

dva