Како плавуша прави компарација на придавката голем?

taman

  • Makedon

    Компарација??? Знаете што всушност значи компарација? Ова што Вие го имате спомнато е степенување на придавките. Така да на исто ниво сте со плавушата (русокоса). Наместо да се занимавате со глупости, отворете македонска граматика.