Кога ќе те прашаат како помина кај заболекарот

заб