Како се вика човек кој зборува, а никој не го слуша?

prof

Loading...