Како се вика охридскиот Бог на судбината?

amor--to-ti-e