Како се вика уредот за мерење на женската несреќа?

vaga