Кате, купив шампањско и колачиња, станот е наш цела ноќ, те чекам!

kolacinja