Кога на бришачите ќе затекнеш казна за погрешно паркирање

kazna