Наставничке, ќе бидам ли казнат за нешто што не сум го направил?

domasna