Кога ќе тргнеш кон продавница, а ќе ги заборавиш парите

pari