Она кога ќе купиш се, ама ќе заборавиш да купиш леб

kupis