Се уште чекам кога: 3x+y[(x+2y+a)-2]+5x(-2.4z)+10y=5a…

zivot