Ќе прекинеш да преведуваш амерички поговорки…

zastani