Кога коефициентот на интелегенција е еднаков со бројот на мегапиксели на камерата

slikanje