Кога баба ти на винска берба ти каже дека лично со свои нозе го гмечела грозјето

berba