Кога Босанец проверува колку е цврста натстрешницата што ја направил