Кога чекаш автобус 2-ка, а поминуваат седмица, петка, 22ка, стотка, корен од 3, ПИ, итн…

avtobus