Кога ќе дипломираш и ќе се вработиш кај приватно лице

diploma