Кога ќе добиеш 2, а другарот од кој си препишал добие 1

3