Кога докторот ќе ти каже дека не смееш да пиеш некое време

nekoe vreme