Кога дома ќе те прашаат “Дали ти го направи тоа”?

doma