Кога дополнително ќе работиш и како чувар 3-та смена

3-smena