Кога другар ти ќе зборува цел час, а професорот ќе те избаци тебе

prof