Кога ја чекаш мајкати пред супер маркет и умираш од досада

dosada