Кога ќе ја исклучиш програмата, а заборавиш да го снимиш документот

programa