Кога ќе го вратиш долгот и ќе се заблагодариш

dolg