Кога ќе ја почувствувате љубовта, знајте дека тогаш…

citat22