Кога јадеш баничка, а преку патот се наоѓа чебапчилницата

јаде