Кога ќе кажеш виц во јавноста и некој странец ќе се насмее

vic