Кога ќе отидеш кај баба ти на село, а таму ни интернет ни TV

nema