Кога ќе отидеш во домот на некој богат пријател.

bogat