Кога ќе почнат да зборуваат за политика додека гледаш некој натпревар

politika