Кога ќе стопираш, а никој не сака да застане

stop