Кога ќе те прашаат да излезеш по завршување на семестарот

semestar