Кога ќе земеш нешто од постариот брат без да прашаш

brat