Кога класниот ќе те предупреди на само 10 неоправдани :)

neopravdani