Кога компјутерот ќе ги замени криенката и топката

zamena