Кога на лекар му понудиш 100 евра за операција

ponuda