Кога некој ќе те повикне, а не знаеш од каде

povik