Кога ни професорот не може да се воздржи на нашите глупости

prof